Mata året runt - en nackdel?

Det finns ett par direkta nackdelar. Sjuksomsspridning är den allvarligaste. Det gäller särskilt spridningen av gulknopp som är en dödlig parasit som drabbar främst grönfink men också andra finkfåglar. Hög temperatur = hög risk för spridning. Salmonella sprids antagligen också lättare om sommaren. På sommaren när alla arter egentligen äter insekter är det mycket onaturligt för fåglarna att samlas på en och samma plats under en lång tid. 

En annan nackdel är att fågelungar när de flugit ur boet inte lär sig söka föda "på riktigt". Finns mat i obegränsad tillgång under hela året kommer några arter vara lata och helt gå över till att äta det. De har då inte erfarenhet och kunskap om hur de ska hitta mat i naturen. Har man dessutom matat året runt i ett par år så kommer det finnas en onaturligt hög population av vissa arter - en population som inte riktigt får plats inom det normala lokala ekosystemet. 

Men det viktigaste av allt är de indirekta nackdelarna. De kräver lite reflexion och en illustrerande bild. Vi tar avstamp hos en lyrisk engelsman!


På en engelsk hemsida för fågelmat kommenterade en användare av mjölmaskar lyriskt: ”Sedan jag börjat använda era mjölmaskar hela sommaren har gråsparvsparen i min trädgård fördubblats, det är fantastiskt att kunna göra en sådan välgärning och underlätta i föräldrarnas slit”
Detta är ju fint eller hur? Kanske har kunden bara tillgång till en balkong eller en jätteliten trädgård. Då finns inget att anmärka. Fällan kommer om man har en större trädgård och man tror att det här är den enda (ganska dyra) välgärning som går att göra för fåglarna.

Under sommaren är det nämligen bara några få arter som tar för sig av frön (och mjölmask) om det erbjuds. Alla arters fågelungar uppföds på insekter. På sommaren finns kanske 3-4 gånger så många fågelarter här, flyttfåglarna äter bara insekter - det är därför de flyttar! Många tex svalor, seglare och flugsnappare fångar endast insekter som flyger. 

Den vita triangeln i figuren visar engelsmannens trädgård. Där finns alla möjliga djur, fåglar, växter och insekter. Ytan på varje våning speglar hur många individer och arter det finns i trädgården. Den rosa pricken illustrerar just ökningen av antalet gråsparvar. I dennes trädgård är det alltså bara gråsparvarna som ökat.

Vad som också ökat för nämde engelsman är dennes utgifter i pengar - vilket innebär att den måste jobba mer. Att jobba mer kräver ofta fler arbetsresor. Mindre tid hemma gör ofta att man faktiskt köper fler prylar, halvfabrikat av mat osv. För att inte tala om fågelmat (ekologiskt eller inte). Allt det här bidrar till ett ökande utnyttnande av energi, prylar och markyta någon annanstans i världen. Sådant som alltid är på bekostnad av natur och fåglar. 

Den vita triangeln
kan också symbolisera slåttergubbens trädgård där vi inte matar på sommaren men har gjort en massa bra saker för naturen. Här har arter och individer ökat på alla våningar. Det lila området åt vänster. På så sätt har vi fått en större biologisk bas att bygga på. Gråsparvarna har även här fördubblats eftersom det helt naturligt skapats mer insekter, ogräsfrön och boplatser. Och eftersom basen i triangeln blivit större har även en ny fågel kommit till som får plats på toppen. Den rätt ovanliga och krävande gulärlan! Sjävklart har vi också bidragit till att en mängd nya insekter, växter och mikroorganismer hittat till oss. T.ex tog vi av en ren slump kort på ett liten fjäril som visade sig vare ett Tistelmärgmott - en art som inte tidigare setts i Östergötland! 

Ingen av dessa åtgärder kostar egentligen några pengar. Vi kan jobba mindre och vara mer hemma på gården och göra åtgärder i trädgården med handkraft. På köpet får man frisk luft, blir vältränad och får hela tiden belöningar i form av stunder där man helt naturligt tar en liten paus och bara njuter av vackra blommor, surrande insekter och ett rikt fågelliv. Om trädgården är ett starkt intresse bidrar det också till att man får egna grönsaker och mindre behov av att resa iväg i jakten på sig själv. Det tar också mindre i anspråk av natur och fåglar någon annanstans i världen! 

Vilda insekter är fåglarnas bästa fågelmat Vilda insekter är fåglarnas bästa fågelmat Vilda insekter är fåglarnas bästa fågelmat Vilda insekter är fåglarnas bästa fågelmat Vilda insekter är fåglarnas bästa fågelmat Tistelmärgmott - ny art för östergötland som dök upp i slåttergubbens trädgård 2014
Tillagd i varukorgen