Ängsfrön och blommor för mångfald i trädgården


I en trädgård där fåglarna trivs trivs väl också du? Om somrarna föder alla småfåglar upp ungarna på insekter. Talgoxar, pilfinkar, rödhakar, sångare, flugsnappare, svalor, rapphöns, sånglärkor ja... det går ju inte att nämna alla. En rik tillgång på insekter i både åker och trädgård är mycket viktigt för våra kära vänner.

Vi är inte så mycket för att man ska köpa sig till mångfald i trädgården - det är mer ett förhållningssätt du har till din trädgård när du jobbar med den.

Ibland behöver man dock köpa ängsfrön för att få till en bra äng. Men det måste vara rätt ängsfrön - tyvärr är det här en ruffel o bågmarknad med många fallgropar .... Här säljer vi bara ängsfrön från seriösa producenter! Och presenterar hela listan på ängsfrön du inte ska köpa!

Läs om våra tips för en fågelvänlig trädgård här

Och mer tips om att anlägga äng här

Skillnaden mellan bra och dåliga ängsfrön


Några korta tips för att skaffa äng


Kom på någon av våra liekurser!Bra ängsfrön - odlade i Sverige


Ängsfröer från noga utvalda företag (Pratensis, Lilla Beddinge och Norrlands blomsteräng) som drivs av mycket kunniga och engagerade personer. Jag har personlig kontakt med alla och ett stort förtroende för deras kunnande. 

 • Ängsfrön från oförädlade blommor och gräs av svensk härkomst. Anpassade för vårt klimat samt de vilda fjärilar och insekter som finns här.
 • Ängsfröerna är vildinsamlade eller plockade från blommorna i svenska ängsfröodlingar.
 • Odlingarna förnyas med några års mellanrum, för att värna om och gynna den genetiska variationen.
 • Innehåller utvalda svagväxande gräs i fröblandningen. Detta är mycket viktiga för ängens långsiktiga välbefinnande!  
 • Minst 25 noga utvalda örter och gräs som är anpassade för att kunna leva kvar i all evighet på en yta som sköts som äng dvs slås av i slutet av sommaren och att materialet förs bort. 
 • Ofta synnerligen billiga i jämförelse med andra "ängsfrön". 
 • Pratensis AB har fler sorter än vad vi erbjuder, tex norrlandsblandning, dessutom plantor av ängsväxter. 

Dåliga ängsfrön - oklart ursprung

Några exempel som ytnyttjar de säljande orden "äng" och "ängsfrön" men inte alls har ängsfrön i sin blandning. 

 • "Ängsfröerna" är standardsorter av vanliga rabattväxter som sällan har sitt ursprung i Sverige. 
 • Odlingarna av frön förnyas inte med vilt insamlade växter vilket premierar ett fåtal idivider & missgynnar den genetiska variationen.
 • Blandningarna är komponerade så att blommarna är många första året men blir därefter snabbt färre och färre - om man sköter ängen som just äng.
 • Fröerna kommer från noga utvalda företag som utnyttjar att ordet "äng" och "ängsfrön" är populära och säjande. 
 • Minst 3 inte så noga utvalda ettåriga rabattblommor finns med i ängsblandningarna. 
 • Ofta dyra per kvm i jämförelse med riktiga ängsfrön.

  Vill du stödja gransranskadet av falska ängsfrö kan du lägga några av fröblandningarna nedan i varukorgen och meddela oss när du checkar ut att du efterskänker varan till vårt granskningsjobb. 


Halvbra ängsfröblandningar

Kort lista över mer eller mindre seriösa ängsfrön. Finns en ordning så är de bästa överst. Listan är aktuell från 2024-05.
Vill man verkligen anlägga en äng och göra det bästa man kan så är det fortfarande en oerhörd skillnad mellan de halvbra och de bra ängsfröblandningarna. 

 • Nordiska ängsfrön. Vilda ängsväxter av bra blandning och många arter odlade i Finland. Seriöst företag, men deras konsumentförpackningar saknar helt gräsfrön. Jag tycker en bra ängsfröblandning ska innehålla gräsfrön så att man får in rätt grässorter redan från början. Annars är det mycket lätt att storavuxna konkurenskraftiga gräs sprider sig in i ängen från omgivningen.

 • Skånefrö. Har en egen blomsterängsblandning som innehåller en del ängsblommor tillsammans med några ettåriga växter. Bra, men lite klen artsammansättning. De rekommenderar att så ut den med en av deras gräsfröblandningar som också är halvbra, bättre än vanligt gräsmattegräs men avesvärt sämre än gräsen som finns i bra ängsfröblandningar. Skånefrö är också återförsäljare av Pratensis ängsfröer men man verkar inte kunna beställa direkt på hemsidan....

 • Weibulls. Har en blomsterängsmix. På förfrågan kommer de med hela listan på vad påsen innehåller. Där finns några bra fleråriga ängsväxter. Men inte tillnärmelsevis så många som de seriösa leverantörerna har. Vid en titt i påsen avslöjas dessutom att en rejält stor del av fröna består av de ettåriga blommorna lin och blåklint. I påsen är inga gräsfrön med - men på hemsidan skriver de att man ska så in "gräsfrön" i samband med ängsfröna. På en direkt fråga tipsar de om en särskild blandning de säljer av svagväxande gräs som är betydligt bättre än vanligt gräsmattegräs, men fortfarande inte alls så bra som gräsfröna i de seriösa blandnignarna.

 • Nelsons. Finns ett par varianter i butik, som alla är rejält dyra, 30-60 kr/kvm, och innehåller mestadels 1-åriga åkerogräs men några enstaka ängsväxter också. Inget gräs i påsarna. En blandning sägs vara svenskodlad.

Våra egna frön att så i rabatter eller trädgårdsland

Det här är inte alls ängsfrön! Vår blommande mångfald är en utvald mix av Svenska och icke svenska blommor som blommar rikt och vackert i 2-4 år. Insekter som prioriterar kvantitet framför kvalitet har mycket pollen o nektar att hämta här! 
Solrosfröna vi har för utsäde är ettåriga och blir höga och kraftiga plantor, de ger mycket frön till fåglarna men också pollen och nektar när de blommar. Endast ekologiskt odlade frön.

Böcker som inspirerar och lär om biologisk mångfald

Naturvård

Ge ett bidrag till vårt arbete att återskapa fina fågelmiljöer ute i landskapet!

Tillagd i varukorgen