Vi återskapar miljöer för fåglar

I priset på vår fågelmat ingår naturvård för 10 öre/kg.  Halva potten till konkreta åtgärder hos oss och våra granngårdar. Andra halvan till Storkprojektet i Skåne.

Storkprojektet:
Den vita storken var med sina 5000 par en vanlig fågel i Skåne och södra Sverige för över 100 år sedan. 1954 häckade sista paret, sen blev det tomt. Så fort förändrades förutsättningarna att hitta mat i landskapet!
Storkprojektet jobbar med att föda upp storkar, förbättra deras livsmiljöer samt utbilda och väcka opinion kring storkar och naturvård. Målet om en stabil population av fritt häckande storkpar i Skåne är på väg att uppnås!

Våra egen naturvård:
Bedrivs på vår egna gård och hos grannarna. Målet är att få till ett landskap där ett förbiflygande storkpar om våren snabbt kan titta ned och tänka:
- Tjusigt! Här lär ju finnas mat så det räcker att föda upp en präktig kull med ungar.
Storken är en så kallad "paraplyart". D.v.s. godkänner den ett landskap innebär det att det automatiskt är så fint att det finns en mycket hög biologisk mångfald av växter, insekter, däggdjur och andra fåglar där.

Detta är mycket påtagligt när man reser i t.ex. Lettland eller Polen där storken fortfarande är rätt så vanlig. I områden som nyligen "industrialiserats" med dränering, monokulturer och stora åkrar finns storkens stora risbon kvar på hustak och i stora träd, men i bona växer bara gräs. I mer småskaliga områden med högre mångfald bor storkarna kvar!

Dammgrävning på granngård Dammgrävning på granngård Dammgrävning på granngård Dammgrävning på granngård Dammgrävning på granngård Damm grävd på en grannes gård - hösten 2012
Slåttergubbens damm - så går fågelmatning av vit stork till Damm grävd på vår gård - våren 2013
Tillagd i varukorgen