Ekologisk nakenhavre

Nakenhavre är en skalfri havre - skalen faller av redan vid tröskning. Allra mest uppskattas den av gulsparv, gråsparv och pilfink. Även koltrastar verkar gilla den!

Nakenhavre är ett gammalt och ursprungligt sädesslag och har hög halt av både protein och fett.