Äng i trädgården - bästa sättet att mata fåglar på sommaren!

Ja - allt som gynnar vilda insekter gynnar ju fåglarna. Svalor, tornseglare, flugsnappare, piplärkor, rödstjärtar, ärlor, trastar,  alla sångare, göktytor, stenskvättor, gärdsmygar och alla andra som aldrig äter frön. Alla småfågelungar mår bäst av att födas upp på vilda insekter. 

Det bästa är att ha bar jord att utgå från. Är det en gräsmatta som ska omvandlas till äng är det bäst att skala av grässvålen - är det en stor gräsmatta kan man börja med mindre delar här och där. Marken bör i vart fall inte innehålla besvärliga rotogräs som kirskål och tistlar. Det går bra att så i april-maj eller augusti-september. 

När du har anlagt en äng kan du också rapportera in den på Operation rädda bina som är Naturvårdsverkets projekt för att gynna bin och andra pollinerare på olika sätt.

Artrik blomsteräng

Vad är en äng?

Det vi menar när vi pratar om ängar är den klassiska slåtterängen, bondens vackraste verk. Den som slogs varje år på sensommaren för att få vinterfoder till djuren. Tack var detta blir marken näringsfattig och många vackra blommor får möjlighet att sprida sig när gräset inte konkurrerar ut dem. "Äng är åkers moder" sägs det - det syftar på det naturliga kretsloppet där ängen ger mat till djuren och djuren ger gödsel till åkern.

En äng behöver inte vara stor, du kan göra om en bit gräsmatta hemma i trädgården! Eller påverka din kommun om att anlägga ängar på såna där små överblivna markplättar som finns här och var i städerna. Till exempel har en äng anlagts på en innergård på Linköpings universitet. Ängar är helt suveräna för biologisk mångfald!

Det finns idag en hel del slåtterängar som är naturreservat och utmärkta utflyktsmål - kolla med din Länsstyrelse vad som finns i närheten av dig!

Vilka frön ska jag köpa?

Vi har en ängsfröblandning på lager, Humleblandning från Pratensis. Den innehåller ängsväxter som trivs i sol på torr till normalfuktig plats och som lockar mycket insekter till sig. Det är just därför vi har ängsfröna under rubriken Fågelmat i vår webbshop - att gynna insekter är ett bra sätt att mata många fågelarter! Om du vill ha frön till någon annan typ av äng, t ex för fuktiga platser, skugga eller för att locka fjärilar så titta in hos Pratensis - de har ett stort sortiment av utmärkta fröblandningar och även färdiga plantor av ängsväxter!

Ett litet varningens ord om du letar ängsfrön i din vanliga trädgårdsbutik - kolla vad det är du får och luras inte av stora förpackningar! En del fröblandningar som kallas ängsfrö innehåller bara färgglada ettåriga trädgårdsblommor och är mycket dyra. Även om det kan vara fint så blir det ingen slåtteräng av det. Kolla Jannes film om att köpa ängsfrö!

Hur sköter man en äng?

En äng behöver slås varje år på sensommaren, annars kommer den att växa igen med gräs och eller sly. Vi rekommenderar förstås gärna att du slår med lie men slåtterbalk eller en ordentligt vass röjsåg fungerar också bra. En vanlig trimmer kan funka men är inte det allra bästa, risken är att den trasar sönder växterna för mycket istället för att skära av dem. Det slagna får gärna ligga kvar några dagar så att frön kan ramla ner till marken, men sen är det viktigt att ta bort klippet - ängen ska ju hållas näringsfattig. Klippet kan du lägga i komposten så att det så småningom kan göda någon del av trädgården där det behövs, eller använda direkt i grönsakslandet till täckodling. Behöver du lära dig att slå med lie? Kolla in vår liekurs på Youtube eller anmäl dig till en liekurs hos Slåttergubben!

Om du har sått på våren kan du behöva vattna en del första sommaren, sen ska ängen klara sig själv även om det blir torrt. Du ska förstås aldrig gödsla ängen!

Vad gör slåttergubben på sommaren?

Från juli till slutet av september är slåtter av värdefulla ängsmarker i full gång. Det är mest länsstyrelser och kommuner som är våra uppdragsgivare. Under perioden är vi mellan 2-10 personer och vi slår tillsammans ca 50 ha med lie. Gräset ska också räfsas upp och tas bort från ängarna. Under en dryg månad sätter vi upp basläger på ängarna vi slår. Det här är den bästa perioden på året - fylld av bad, lägerliv, god mat, sång och umgänge. Att bo på de finaste ängarna i slåttertid gör att man helt och fullt kan njuta av dem. Det är fantastiskt fint att slippa arbetsresor och att det blir så mycket tid över till jobb och annat när vi i arbetslaget delar på hushållssysslorna.

Äng i gräsmattan? Vi kan anlägga och sköta den!


Privat rådgivning på plats: 875 kr/tim
Funderar du på hur du ska anpassa din trädgård så att det blir mer insekter, blommor och mindre jobb? Vill du anlägga en ny äng i gräsmattan genom insådd? Eller funderar du på vilka växter som redan finns spontant på din gräsmatta? På plats är det alltid mycket lättare att göra en säker bedömning. 

Lieslåtter av trädgårdsängar med RUT-avdrag. 
Per timme tar vi 525 kr ink moms. Är det på din tomt kan du få RUT-avdrag, om du är berättigad till det. Då halveras priset. Avgift för restid kan tillkommaBeroende på förhållanden slår vi mellan 1-15 m2/min. 
I normala fall 5 m2/min. Slåttergubbens rekord på tävling är 26 m2 på 30 sek! Vi jobbar helst mot, i förväg överenskomna, ersättningar på lite större uppdrag.

Slåttergubben har anlagt många ängar på gamla gräsmattor, åkermark, vägrenar och dylikt. Erfarenheten är stor vad gäller insamlande av vilda växter, insådd av köpta ängsfröblandningar samt metoder att få bort oönskade växter.