Andel i Askegårdens våtmark

Köp en tårtbit av vår planerade våtmark - storken ska känna sig välkommen!

Beskrivning av artikel

Du får ett vackert diplom av oss och kommer att bli bjuden till invigningsfest när våtmarken är färdiganlagd. Den blir ca 0,5 ha stor varav vattenspegeln i snitt kommer utgöra ca 500 m2

Fotografiet visar platsen som den ser ut idag med en hästhage på en före detta åker. Det lämpligaste stället att anlägga en våtmark på vår gård. Den tecknade bilden visar hur det är tänkt att bli.

Våtmarken planeras kosta ca 200 000kr. Hälften täcks med bidrag och egen finansiering och andra halvan med 50st andelar.

Historiska kartor visar att marken har varit fuktig äng. I dag är ett dike som avvattnar ca 28ha kulverterat genom hästhagen. Kulverten ligger på normalt täckdikningsdjup om 120cm. Eftersom landskapet är flackt ställs vi inför ett mycket vanligt problem vid anläggning/restaurering av våtmarker/fuktiga ängsmarker.

Nämligen det att vi inte kan stoppa upp vattenflödet i kulverten helt och låta marken återfå sin naturliga fuktighet. Skulle vi göra det påverkas dräneringen av grannens åker radikalt - den dräneringen rinner ut i den aktuella hästhagen. Vid mynningen av grannens dränering (vårt inlopp) kan vi höja vattennivån till ca 90cm under markytan och vid utloppet av dräneringen från hästhagen kan vi höja till ca 30 cm från markytan. För att få en vattenspegel behöver vi alltså chakta undan en del jord.

Denna våtmark har sedan tidigare planerats i detalj med länsstyrelsen och det råder konsensus med grannarna. När andelarna bara strömmat in kan vi lägga sista handen på ansökan och skrida till verket - till bl.a storspovens stora glädje. Och så har vi lagt en till pusselbit i det landskapet som den kräsna vita storken vill ha för att tänka sig skrida till häckning.

Kontakta Jan Wester om du har frågor.

 

 

 

Tillagd i varukorgen