Det florerar mycket myter kring fågelmatning. Vi har gått till botten med 24 av dem!

Myt 12: Strimmiga solrosfrön är bättre än svarta

Strimmiga solrosfrön är bättre än svarta

Det är är en så rolig myt! Engelsmännen och jänkarna tycker nämligen tvärtom. Detta om något punkterar ju denna myt! 

Den förkrossande sanningen är att fåglar är väldigt vanestyrda. Sker det en förändring, byte av mat, byte från svarta till strimmiga, skalade till oskalade solrosfrön - eller tvärtom. Byte av fågelmatare, byte av plats etc. reagerar fåglarna inte sällan med att sticka därifrån en tid.

Ett rolig anekdot angående detta från Jannes
(Slåttergubbens) matning. Han kör alltid bara med svenska åkerfrön och raps – och bara på marken. En riktigt kall vinterdag lade han ut en sträng svarta solrosfrön med skal på marken vid matningen. Något som borde fått fåglarna att hurra då solros "alltid" är det som föredras. Resultat - fåglarna rörde dem inte de första två dagarna, sen försvann de ganska fort. Hans fåglar var helt enkelt så vana vid att äta den ofetare svenska spannmålen.

Det finns jättemånga olika sorters solrosor, men generellt har de strimmiga ett både hårdare och större skal. Det ökar skalets andel av vikten hos de strimmiga. De används i mellanöstern och Asien som rostat och saltat snacks. Den viktigaste egenskapen hos solrosfröet är då att det ska vara lätt att skala genom att klicka upp skalet med tänderna. Då måste kärnan ligga ganska fritt inne i skalet.


Ett fält med solros och honungsört Slåttergubben säljer även frö för egen odling. Här solros med "blommande mångfald" mellan raderna. Bra för insekter och fåglar om sommaren och så blir det lite frön till hösten åt fåglarna. Foto Jan Wester

De svarta solrosfröerna är oftast sorter som odlas för att pressa olja. Skalet på de svarta fröna är tunnare och sitter tätare på kärnan. Man får oftast mer solroskärna/kilo frö med de svarta. De borde därför egentligen vara bättre som fågelmat, om man väljer att ge solrosfrö med skal.

Varför har då det strimmiga solrosfröet blivit så populärt just i Sverige när det i andra stora fågelmatningsländer som England och USA är det svarta som blivit populärt?

Ingen har kommit med något riktigt bra svar på den frågan? Kanske var det helt enkelt strimmiga som något företag kom över första gången solrsofrön köptes in för att börja säljas som fågelmat i Sverige nångång för kanske 65 år sen… och sen har bollen rullat på. En annan spaning är att kilopriset för att köpa in strimmiga oftast är lägre än svarta. Detta för att skalet utgör en större del av både vikt och volym. Volym säljer ju alltid bra – de gamla stora tvättmedelspaketen med billig luftig utfyllnad är ett klassiskt exempel.

Ett urätet solroshuvud på fältet, Med bra förutsättningar kan solroshuvudena bli enorma och sätta mycket frön. De försvinner dock fort på hösten....
Janne (Slåttergubben) står i sitt solrosfält och filosoferar. Kanske över myter om fågelmatning... ?

Idag är det dock skalade solroskärnor, hackade eller hela som är mest populärt av flera anledningar. På slåttergubben har vi sedan starten 2012 bestämt att vi inte ska importera några solrosskal. På det sättet spar vi i alla fall in hälften av transporterna med lastbil hit från Bulgarien, och hälften av förpackningarna. Skalet används dessutom i Bulgarien som biobränsle. Mer om skalat eller oskalat solrosfrö i myt nr 21

I vårt företag finns en parallellfråga som är väldigt lik. Hur kommer det sig att Sverige haft slipliar medan resten av världen kört med knackliar? Ingen har heller kommit med något riktigt bra svar på den frågan heller – men nu erövrar knackliarna Sverige. De är ju så mycket enklare och lättare att använda och sköta, och det går så lätt att reparera och böja tillbaka stenskador.

Funderar du på att utöka din fågelmating med en äng förresten? Ja - vi brukar kalla ängar för fågelmatningar. Det är ett sätt att bygga en fågelmatning som är en integrerad del i ekoystemet och som gynnar många fler arter än bara fåglar - ängen är nämligen en naturlig insektsfabrik. Och insekter är den viktigaste fågelmaten, då kan även tropikfyttande fåglar som svalor dra nytta av din matning! Hos oss hittar du allt från liekurser till ängsfrön och lieutrustning av bästa kvalité! 

Tillagd i varukorgen