Det florerar mycket myter kring fågelmatning. Vi har gått till botten med 24 av dem!

Myt 22: Jag behöver sätta ut vatten till de vilda fåglarna

De vilda fåglarna behöver vatten på vintern.

Nej, detta är en myt! Vilda fåglar kan äta snö eller daggdroppar för att få i sig vätska om det inte finns tillräckligt med vatten i det de äter. 

Men vatten lockar fåglar! De vill bada, men också dricka. Vill man verkligen njuta av fågellivet i trädgården året runt är vattenbad ett mycket bra alternativ! Självklart dricker de hellre ofruset vatten än äter kall snö. Det bästa med vatten är att det är typ gratis och till skillnad mot fågelmat inte får några negativa effekter på andra ekosystem i form av markanvändning, transporter och förpackninggar

Vatten kan erbjudas i olika former

Du kan ha ett enkelt fågelbad. Med eller utan elvärme.

Gråsparvar och en talgoxe badar för fullt i ett vanligt krukfat av keramik Fågelbad skänker mycket glädje både till dig och fåglarna. Det kan vara enkelt! Ett krukfat av keramik är lätt att rengöra och fylla på.

Man kan arrangera ett lite större vattenbad med en pump och en liten vattentrappa. 

Nästa steg är att anlägga en riktig damm i trädgården med dammduk. Den behöver inte vara så stor, även här kan man ha en pump och arrangera en bäck ned till dammen. Nu börjar det här likna en fågelmatning också, för så fort vattnet bidrar till att vilda insekter kan fortplanta sig och dra nytta av den ökade mångfalden du har i trädgården så gör du en verklig insats i att bygga ekosystem från grunden. Det här drar många vilda fåglar nytta av och du kommer få många överraskande fågelupplevelser runt dammen. Det är inte bara besök för att dricka och bada. En damm är helt enkelt en magnet för allt liv! 

Rikare trädgård har en fin beskrivning på trädgårdsdamm>>

Naturskyddsföreningen har skrivit en bra bok om att anlägga dammar och det finns flera beskrivningar på youtube. 

Bor du på en gård och har tillgång till ett sankt, troligtvis redan utdikat område, kan du täppa till dikena och gräva ur området för att få en mer naturlig våtmark utan dammduk. Den här typen av dammar och våtmarker fanns överallt i landskapet förr innan man dränerade bort allt vatten. En hel del mindre dammar har man också fyllt igen med chaktmassor och sopor. Att restaurera eller skapa en våtmark/damm är är verkligen bland det bästa du kan göra för ekosystem och fåglar. Det må kosta lite pengar i en investering - men det sparar du kanske in på att spendera lite mindre på fågelfrön?


En damm grävs på tidigare åkermark På Slåttergubbes gård har vi grävt en damm. Tyvärr är det inte så sankt här så under torrperioder torkar den ut. Men oftast är det bra med vatten. Oj vad vi har simmat, åkt skridskor, lekt, tittat på trollsländor och fångat dykare. Här letar svalorna lera till sina bon och många fåglar dricker och badar. Kostnaden? 15 000kr. Underhållskostanader på 15 år - 0kr. (Att jämföra med att anlägga en pool som inte tillför något till ekosystemen). Dammar är mycket viktiga i landskapet!
En nyanlagd damm En damm anlagd av Slåttergubben

Slåttergubben avsätter 10 öre för varje kilo såld mat till naturvårdsåtgärder i vårt lokalområde. Här har vi i samarbetat med en granne som hade ett lite svårbrukat fuktigt hörn av en åker. Det kunde vi tillsammans göra om till en damm. Den fyller verkligen en stor funktion som ett hjärta för fåglar och insekter i landskapet. Den torkar aldrig ur. 
Läs mer o vårt naturvårdsarbete här>>

Det finns andra som skapar dammar än vi människor. Bävern är expert på dammbyggen -något som verkligen bidrar till den biologiska mångfalden! I de delar av landet som täcks av enbart granskog kan en damm göra mycket stor skillnad - när området översvämmas dör granar. Det blir mer ljusinsläpp till marken och luckighet uppstår i skogen. Andra växter så som fukttålig klibbal kan etablera sig. Den typen av störning i skogen som bävern åstadkommer påminner om effekten av en skogsbrand eller storm - även de för med sig en möjlighet till variation bland arter.

Tillagd i varukorgen