Svenska ekologiska rapsfrön

Östgötaodlat och mycket fettrikt. Den smällkalla vintern 2010-11 upptäckte några fågelskådare ett 50ha stort oskördat rapsfält i Storvreta - Uppland. Flocken med fåglar som höll till där innehöll som mest 1000 steglitser och 800 gråsiskor, vinterhämpling, domherre mfl. (Se bilden!) På stubbåkrar efter raps rastar på hösten ofta hämpling, bergfink, bofink och grönfink. Att raps är ett ytterst potent fågelfrö råder därmed ingen tvekan om! Det känns kul att det finns ett svenskodlat fett frö till rimligt pris! Men... 

Trots rapsens popularitet ute på fälten brukar det vara trögt att få fåglarna att äta den på fågelmatningar. Sannolikt för att den konkurreras ut av solros och hampa som uppenbarligen är lite godare. En annan anledning kan vara så enkel som att fåglarna helt enkelt inte är vana vid raps på fågelmatningar - och att den sällan matas med i överflöd. Prova gärna och återrapportera till oss hur det gick!

Lättaste sättet att få fåglarna att prova en ny mat är att lägga i en hög på marken, eller på en bräda, stubbe, häll etc... eller blanda med andra frön. Att sätta upp en ny fågelmatare med raps bredvid den tidigare välbesökta med hampa och solros är dömt att misslyckas.

Rapsen klibbar aldrig och passar att blanda med t ex skalade solrosfrön.

Fåglar som bevisligen tyckt om raps vid några fågelmatningar är: Gråsiska, snösiska, vinterhämpling, grönfink, bergfink, koltrast, steglits, domherre och mesar.

Äta raps själv? 
Ekologiska rapsfrön går även bra för oss att äta, de är väldigt nyttiga. Dock är vår raps orensad och man får tolerera lite ogräsfrön! 
Vill man odla raps ska den sås i slutet av augusti då det här är höstraps. Plantorna kommer upp och övervintrar - när våren sen kommer är de snabba upp i blom - och de här blomstjälkarna kan man beskära bort under några veckors tid i maj som en delikat späd broccoli! 

Vår raps kommer från gårdar i Östergötland.

Våra rapsfrön orsakar ett transportutsläpp motsvarande 0,3 kWh/kilo (0,08kg CO2 ekv./kilo) från odlingen till vårt lager.
Läs mer om dessa uträkningar här

KRAV-märkt.

Och här är en bild på samma kvarstående rapsfält!

Visar med all tydlighet att många arter egentligen gillar raps när den inte har konkurrens av andra feta frön. 

Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Foto Petter Halldén
Tillagd i varukorgen