Så anlägger du en äng i trädgården !


Kul att du hittat hit! Jag antar att du också vill njuta av blommor, fjärilar och svalor? 

Av hela mitt hjärta vill jag hjälpa dig fixa till en äng på bästa och enkalste sätt! 

Här får du svar på alla dina funderingar. (Fortsätt scrolla ned bara!) Blomsterängen omges också av en hel del myter och en ruffel o bågmarknad av dåliga fröblandningar vi ska gotta oss lite i. Därför är sidan lååång! 

Känns det fortfarande för svårt och oklart?

Skicka mig några bilder o boka ett telefonmöte med mig!
Varför är äng den bästa fågelmatningen?

Jo - här trivs en stor mängd vilda insekter och det är just vad fågelungar äter. Då trivs såklart de som endast lever av insekter. Tex. svalor, tornseglare, flugsnappare, piplärkor, rödstjärtar, ärlor, trastar, alla sångare, göktytor, stenskvättor, storspovar och fladdermöss

Jag kan numer glädja mig åt häckande stenskvätta sen jag blev med äng. Jag ser också hur svalor och tornseglare konstant flyger över den stora ängen i jakt på insekter. Sånt värmer! 

Blomsterängen innebär att...


 • du gör en insats för vår biologiska mångfald
 • du gynnar vilda insekter som bin och andra pollinatörer
 • du gynnar fåglar och deras ungar
 • du får en vacker äng att utforska och njuta av
 • du slipper klippa gräset där varenda vecka 
 • du kan slå ängen med lie, som knappt låter något alls eller avger några avgaser
 • du kan njuta av tystnad, fågelkvitter och ren luft – följt av gott samvete!

Rapportera gärna in din äng till Operation rädda bina som är Naturskyddsföreningens projekt för att gynna bin och andra pollinerare på olika sätt.

För många beslut? - boka rådgivning.

Vi samtalar om hur du enklast möjligast går tillväga för att skapa och sköta en äng efter dina förutsättningar. Jag kan också ganska enkelt kalibrera in vad som är praktiskt möjligt och finna smartaste vägen fram utifrån din situation. 
Vad är en egentligen en äng?

Talespråket "Äng är åkers moder" syftar på det naturliga kretsloppet där ängen ger mat till djuren och djuren ger gödsel till åkern. 
Den klassiska slåtterängen var alltså själva motorn i jordbruket  - bondens vackraste verk. Den slogs med lie varje år på sensommaren och gräset torkades till hö som vinterfoder till djuren. Tack var detta utarmas marken på näring och ljus når ända ned till de små bladen längs marken efter slåttern. Detta gynnade de konkurenssvaga blommorna - vilka är mååånga fler en det fåtal konkurensstarka gräs o örter som tar över en mark och kväver de andra blommorna om den inte hävdas. Ängar är helt enkelt suveräna för biologisk mångfald!
I mitten av 1800-talet fanns ännu många miljoner ha naturlig ängsmark i Sverige. Den rikedom av växter, fjärilar och fåglar som fanns då kan vi nog inte föreställa oss. Marker som var för steniga och sumpiga och låg för långt bort från gården användes som ängar. Ofta släppte man på djuren på bete där sedan efter höskörden. 

Varför försvann ängarna?

Den gröna revolutionen.
Under mitten av 1800-talet skedde den stora gröna revolutionen. Själva nyckeln i den var att man insett att klövrar och lusern binder in kväve till jorden direkt ur kvävgasen i luften. Kväve är växternas viktigaste näring.

Man började då så in en lämplig blandning av klövrar och starkväxande gräs på åkermark vilket växte mycket frodigt. Åkermark är en yta som är tillräckligt hinderfri och torr för att plöja och harva. Man nu kunde låta åkern vila ett par år från spannmålsodling med "Vall". Med vall menas en sådd gräs/klöverblandning som ska skördas till djurfoder. Vallen gav ett proteinrikt hö man kunde skörda med maskiner istället för lie. Men det fanns ytterligare fördelar:  
1. När vallen plöjdes efter två år för att odla spannmål fanns massor kväve helt gratis i jorden vilket ökade skörden
2. Vallen höll nere och konkurrerade ut en del ogräs (ännu fanns inga gifter i jordbruket)
3. Risken för växtföljdssjukdomar minskade då användningen av åkern blev mer varierad. 

Ängarna försvinner.
Den gröna revolutionen var nu i full gång - man insåg att åkermark "is the shit", varför skulle man gå med lie bland stenar och i kärr när man kunde skörda frodigt gräs på åkermark som samtidigt helt magiskt gödslade marken? 

Nu följde 100 år (till ca 1950) med intensivt arbete att göra om ängar till åkrar. Utdikningar och täckdikningar av kärr och sanka marker, kulvertering av öppna diken, sjösänkningar, sprängning och uppbrytning av jordfasta stenar. 
Man pysslade helt enkelt med det vi idag kallar ekologiskt jordbruk, ett jordbruk med vall som motor men fortfarande utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Fortfarande hade alla gårdar egna djur, vallarna slogs en gång om året för hö och alla naturbetesmarker betades. Trots att hela jordbruket nu var ekologiskt odlat försvann väldigt mycket biologisk mångfald i och med att man gjorde om ängar till åkrar. En av de fåglar som drabbades hårdast av detta var den Vita storken som helt försvann, från att ha häckat med ca 5000 par i Skåne 100 år tidigare. Självklart tar de 100 tals andra mindre iögonfallande arter insekter och växter med sig i graven. 

Industrialisering och specialisering.
Från 1950-1990 hände mer. Fossila bränslen och allt större effektiva maskiner gjorde sitt intåg. Liksom bekämpningsmedel. Ytan 15 lantbruk försörjde sig på 1950 kunde 50 år senare skötas av en bonde. Konstgödslet gjorde oss oberoende av vallen och koskiten för att göda åkrarna. 

Nu industrialiseras lantbruket och det blir mest bara spannmål på åkrarna. De flesta djur äter inte längre gräs utan spannmål. Hö försvinner i princip som foder. Det gräs som äts av kor är ensilage - dvs mjölksyrat gräs som jäser i de vita plastbalarna. Man börjar slå två eller tre skördar ensilage från vallarna istället för en skörd med hö. Bekämpningsmedel gör att ogräsen blir färre och insekterna ännu färre, konstgödsel gör alla grödor täta så inget ljus kommer ned till marken åt insekter och ogräs. Betesmarkena försvinner då djuren till stora delar står instängda i mycket stora industrier och inte finns på varje gård. Gårdarna specialicerar sig på att antingen producera spannmål eller djur.

Skördarna stiger och fler arter försvinner.
Nu försvinner också Storspoven, Ortolansparven, Kornsparven och Tofslärkan i stort sett helt som häckfåglar i jordbrukslandskapet. Flera andra arter som Tofsvipa, Stenskvätta, Ladusvala och Sånglärka minskar radikalt. För att inte tala om fjärilar, växter och andra med mer anonyma roller i naturen.

För flera hundra tusen år sedan växte ett sprudlande rikt ekosystem fram på de öppna betade markerna där stora hjordar med gräsbetande uroxar, visenter och mammutar betade. När vi sedan lyckades utrota de här djuren genom jakt och istället blev jordbrukare höll vi det här ekosystemet under armarna i många hundra år med mulens och liens hjälp. 

Vart ska nu de vilda växterna och insekterna ta vägen när betesmarkerna växer igen och ängar inte längre slås? 

Tillsammans skapar vi ett lapptäcke av nya ängsmarker!

Den historiska läsningen är ju lite dyster. Men det roliga är att du som har visioner om att skapa nya ängsmarker med fladdrande fjärilar inte ensam! Tillsammans gör vi nu om gräsmattor på löpande band! 
Och det är inte bara privatpersoner - kommuner ställer om mycket ytor till ängsmark. Bostadsbolag. Bostadsrättsföreningar, kyrkogårdar. Företag med tråkiga gräsmattor utanför sina lokaler. Vägverket och naturskyddsföreningen jobbar med vägkanterna. Privata vägföreningar satsar på äng längs vägarna. Lantbrukare börjar så smått också anlägga ängsmarker även om det krävs bättre bidrag. 
Och vi ser hur många företag som sköter trädgårdar vill komma på liekkurs för att det finns så mycket ängar nuförtiden att sköta i trädgårdarna! 

Så varför ska vi låta Apollofjärilen bara få flyga runt o va så snygg bara på Gotland och några ställen längs östkusten nuförtiden när den förr fanns över stora delar av Sverige? Den väntar bara på att vi fixar till mer blomrika ängsmarker med inhemska svenska blommor! Och vi har ju ytor att fixa inbjudningen på i överflöd! 

Häng på du med! Nu kör vi! 

Vart och hur stor?

Är det en ny tomt med bar jord eller en nyanlagd gräsmatta? En gammal gräsmatta på gammal tomt eller kanske en åker? En torr slänt som inte har skötts på ett tag? Eller ett oskött område med tjockt gräs och sly?  

Mest prioriterade områden för äng bör vara torra, soliga partier i gräsmattan. Eller oslagna marker med mycket blommor som hotar att kvävas av höga växter eller sly som är på väg att bli skog. Tänk på att det inte alltid är stora höga blommor som är mest värda ur biologisk mångfald utan ytor med lite lägre varierad vegetation som verkar ha många växtarter. En äng är ofta ganska gräsdominerad. 

En äng kan inte gärna vara för liten. Men inte för stor heller! Bara du orkar ta hand om den. Och kom ihåg att en äng kan skötas som gräsmatta ett eller flera år och kan slås vid olika tidpunkter - helt beroende på din livssituation. Skötseln måste inte alltid vara perfekt. 

 


Utgångsläge gräsmatta 

Hitta bästa ytan! 
Den bästa ängen är den du inte behöver så in! Det kan i vissa fall finnas mängder olika ängsväxter i klippta gräsmattor. Oftast på gamla tomter och sommarstugetomter som tidigare var gammal ängs- eller betesmark. Som regel aldrig insådda med gräsmattegräs eller gödslade. De blommande växterna i en äng är i stort sett uteslutande fleråriga, så de kan tåla många decennier av gräsklippning. Klippningen gör att solljuset når ner till de örter med små blad nära marken så att de övelever år efter år, även om de inte blommar. 

Så dyk ner i gräsmattan och titta! Ju fler typer av blad i gräsmattan du ser, desto större är sannolikheten att det dyker upp många olika typer av blommor. Du behöver inte vara botaniskt kunnig, titta bara efter variation. Tänk på att också titta på variation i det som vid första anblicken bara ser ut att vara gräsblad, är det olika tjocka, har olika nyanser av grönt, smala/breda, spetsiga/trubbiga, ludna/kala. Eller ser allt verkligen bara ut som ett och samma när du tittar noga? 

Bläddra bland bilderna här i bildspelet så ser du vad jag pratar om! En bra botaniker kan man namnge de flesta arter bara på bladen så här men namn är som sagt inte det viktiga att kunna. Släpp upp och se vad som händer

Ganska ofta är det lätt att ta ett beslut om insådd direkt - gräsmattan ser helt enkelt artfattig och enformig ut. Ju längre norrut du bor, ju mer på landet och med näringsfattigare jordar desto sannolikare att det finns bra flora i gräsmattan från början. I tveksamma lägen är det bra att låta gräset växa högt en sommar, ta fler bilder, och titta vad som dyker upp. Återigen måste du inte kunna arter - det räcker gott att titta på hur det växer och variationen. 

På sensommaren kan du bedöma resultatet i tre kategorier och agera efter det.

Stående gräs, hyfsat glest och i lite olika höjd och fina blommor – Bra!
Grattis! Det är bara köra på och sköta det som äng. (Mer om det nedan.)

Stående gräs, ganska tätt, enstaka blommor – Halvbra!
Oftast är det här på gamla gräsmattor och mer naturliga ytor. Här kan man hjälpa ängen åt rätt håll, och det kan man göra under många år. Tillsammans med den vanliga skötseln med lie kommer det ge fantastiskt resultat på sikt! 

 • Gräv upp mindre ytor med spade, ca 1x1m och vänd på jordkockorna så grässvålen kommer nedåt. Gör detta på våren eller sommaren, kratta lite i jorden så den hålls öppen och bar. Så sen in med äkta ängsfrön, allra bäst i september. Att så in ängsfrön i redan befintlig gräsmatta är sällan bra. Eftersom det redan finns växter på hela marken har fröna svårt att klara konkurrensen. 
 • Elda och grilla korv! Detta skapar en yta med bar jord där du sen kan så eller plantera in ängsväxter.
 • Flytta växter i jordkockor. För den som är lite mer botaniskt kunnig kan det vara riktigt effektivt att med spaden gräva upp rejäla kockor med de växter du vill ha in i ängen. Men tänk på att fråga markägare och att inte ta fridlysta växter eller "den sista" på nån växtplats. Tänk på att det är bäst att flytta växter på hösten, då är de minst känsliga för uttorkning. Och helst små plantor. En fördel med att flytta kockor är att man kan få med sig fler växter och organismer än den avsedda!
 • Samla frön från ängsskallra/höskallra och så in. Det här är en växt som ganska lätt tar sig utan att man har bar jord. Den är parasitisk på gräs, så får man in ett bra bestånd kan den ibland trycka bort högvuxet gräs rätt bra. 
  Det går såklart också samla frön från andra ängsväxter i omgivningarna också för den som vill! 

Tätt, tunt gräs som lägger sig och knappt en enda blomma – Dåligt 
Här är det bättre att börja om från början. Då måste befintligt levande gräs tas bort så att vi kan så in en riktig äng istället.

Igenvuxen mark
Det kan också vara så att du har ett område eller en slänt med rätt mycket sly och stenar, men med lite örter och gräs som kämpar i skuggan. Många sådana platser har tidigare varit betesmarker och då finns en bra fröbank och växter som kanske lever men inte blommar. Här kan alltså finnas en enorm artrikedom, som bara behöver lite mer ljus. Sådana här platser kan sakta restaureras till äng, genom att röja sly och ta ner eller ringbarka träd. Sly bör tas upp med rötterna, använd bladhacka och yxa.

Om det är många stora träd, så är det bra att inte såga ner eller ringbarka alla på en gång. Det leder bara till en stark rotgödslingseffekt, som vi inte vill ha i ängen. Börja med det minsta först, ryck upp det som går för hand och utöka ängen lite grann varje år.

Oslagen yta utan sly
Du kanske har en oskött yta med gräs men utan sly. Börja då med att rensa fjolårsgräset, som annars täcker de mindre ängsväxterna och gör det svårt för dem att hålla ut. Om du har möjlighet så går det utmärkt att bränna en sån här yta på våren. Då försvinner fjolårsgräset och du ser enkelt om det finns annat som sticker upp och kan vara i vägen för lien sen, som gamla staket, pinnar, stenar, tuvor eller sly. 

Redan grävd och störd yta
Dränering, utplaning, nybygge eller ny tomt – är det redan osådd mark och bar jord är det guldläge att så in en äng! Jämna till marken lite och plocka bort stenar som kan vara i vägen för slåttern, sen är det bara att så in äkta svenska ängsfrön. 


Hur man sår in en äng

Ängsfrön är bäst att så in på hösten, i september eller oktober. Det är den naturliga tiden för frön att släppas och landa i jorden, och det är jämnare fuktighet då. På våren är det större risk för torka. Det är också viktigt att så in i bar jord, så att det inte finns gamla etablerade växter eller rötter i jorden som kan konkurrera ut de små ängsfröna. 

Därför är det jätteviktigt att göra ett bra förarbete. Det räcker inte att kratta lite i gräsmattan eller köra med jordfräs en gång. Nej, alla gräsrötter ska vara döda och jorden ska vara så fri från växtmaterial som möjligt. Börja förbereda jorden redan på våren och bearbeta den flera gånger under sommaren, för att sedan så in i september. Det här jobbet gör du bara första sommaren och det kommer att vara väl värt det. 

Hur man fixar bar jord

På små ytor, upp till ca 2 kvm, kan man med fördel göra djupa fyrkantiga kockor med spaden och helt enkelt vända upp och ner på dem, så att grässvålen hamnar nedåt i hålen. Kratta och hacka sedan i jorden lite under sommaren, så fort nåt grönt tittar upp. 

Större ytor upp till 100kvm är bättre att ta med bladhacka standard. Då kan du antingen flå bort grässvålen några centimeter ned, så rötterna kommer med och slänga svålen på komposten. Sen luckrar du lite till i jorden och jobbar med den så fort nytt grönt kommer upp. Du kan också bara låta gräset vara kvar på ytan efter att du lossat det, så kommer det torka ut och dö. Uppreppa processen flera gånger under sommaren tills jorden är bar. Bäst är att göra störningen på morgonen, torra och blåsiga dagar, då torkar växter ut bäst. Ett alternativ är också att köra med jordfräs när du väl gjort första upphuggningen av ytan med bladhackan. Bredgrep är också ett verktyg som kan funka bra för att luckra upp utan så att det blir lättare att gå in med jordfräs. Jordfräsen klarar nästan aldrig att riva upp en obearbetad gräsyta från början. 

Om det är mer än 100kvm så har man antingen mer jobb framför sig eller så får man ta till maskiner. En grävmaskin tar mycket snabbt bort grässvålen. En traktor kan plöja och sen harva några gånger under sommaren.

Näringsfattig jord och presenning

Det finns en del myter om att man måste ta bort näringsrik jord och ersätta den med näringsfattig om man ska göra en äng,  men detta stämmer inte. (Om inte jorden är extremt näringsrik, typ gammal gödselhög, men välj då en annan plats att anlägga din äng på.) Ängar har funnits på näringsrik mark i alla tider, det är ju där det växer som mest hö. Det här handlar om konkurrens och ängsväxterna har helt enkelt en bättre chans i näringsfattig jord, men det är inte så kritiskt som det ibland kan låta. 

En del rekommenderar att lägga en presenning över marken för att gräset ska dö. Ofta är det inte så enkelt, för växterna klarar sig förvånansvärt bra. Men det är inte omöjligt! Gör du det verkligen helt tätt och mörkt under presenningen med mångdubbla lager och låter det ligga en hel växtsäsong från september till september, så kan det lyckas. 


Vilka frön ska jag köpa?

Vi har en ängsfröblandning på lager, Humleblandning från Pratensis. Den innehåller ängsväxter som trivs i sol på torr till normalfuktig plats och som lockar mycket insekter till sig. Det är just därför vi har ängsfröna under rubriken Fågelmat i vår webbshop - att gynna insekter är ett bra sätt att mata många fågelarter! Om du vill ha frön till någon annan typ av äng, t ex för fuktiga platser, skugga eller för att locka fjärilar så titta in hos Pratensis - de har ett stort sortiment av utmärkta fröblandningar och även färdiga plantor av ängsväxter!

Ett litet varningens ord om du letar ängsfrön i din vanliga trädgårdsbutik - kolla vad det är du får och luras inte av stora förpackningar! En del fröblandningar som kallas ängsfrö innehåller bara färgglada ettåriga trädgårdsblommor och är mycket dyra. Även om det kan vara fint så blir det ingen slåtteräng av det. Kolla Jannes film om att köpa ängsfrö!


Hur stor måste en äng vara och måste man slå den en viss tid?

Det finns ingen gräns på hur liten en äng kan vara! Ett litet första steg kan bara vara att spara några prästkragar eller gullvivor i gräsmattan när du klipper för att sen klippa ned dem senare på hösten. 

Men framförallt finns ingen gräns uppåt! För mångfaldens och tysthetens skull så är större ängar bättre! Tänk också på att en äng inte måste skötas med sen slåtter varje år. 


Hur sköter man en äng?

En äng behöver slås varje år och växtmaterialet ska tas bort.

Om man inte slår ängen kommer den att växa igen med gräs och eller sly. Vi rekommenderar förstås att du slår med lie, men slåtterbalk eller en ordentligt vass röjsåg fungerar också bra. En vanlig trimmer kan funka men är inte det allra bästa. Risken är att den trasar sönder växterna för mycket istället för att skära av dem, vilket gör det svårare att få bort materialet.

Det slagna växtmaterialet kan ligga kvar några dagar, men sen är det viktigt att ta bort det. Annars göder det marken och ängen ska hellre hållas näringsfattig för att gynna de konkurrenssvaga ängsväxter. Klippet kan du lägga på komposten eller använda direkt till täckodling i grönsakslandet. Du kan också låta gräset torka till hö.

Om du har sått in frön på våren, så kan du behöva vattna en del första sommaren. Sen ska ängen klara sig själv även om det blir torrt. Du ska aldrig gödsla ängen.

Det finns många gamla sanningar om ängar och hur de ska skötas, men det viktigaste är bara att den slås och räfsas varje år. Det mest optimala för mångfalden är att slå ängen på sensommaren, men om man av någon anledning vill slå delar av ängen tidigare så går det alldeles utmärkt. Det viktiga är att du har en äng och att det fungerar för dig.

Behöver du lära dig att slå med lie? Kolla in vår liekurs på Youtube eller anmäl dig till en liekurs hos Slåttergubben!


Kan jag sköta ängen som gräsmatta ett tag?

Ja! Det här är en av fördelarna med äng.

Om du har större behov av gräsmatta under något eller några år, till exempel för lek eller en stor fest, klipp ner ängen bara! De allra flesta ängsväxter är fleråriga och klarar klippning bra. Ängen kommer tillbaka nästa år eller kanske redan frampå sensommaren med nya blommor! 


Vad gör jag med allt gräs?

Oavsett hur man slår ängen är det viktigt att gräset tas bort. En av liens stora fördelar är att gräset lägger sig i snygga strängar som är lätta att räfsa undan. 

Det slagna gräset är en rikedom i trädgården! En riktig resurs. Det kan användas som näring och täckmaterial i grönsaksodlingar och runt bärbuskar och rabarber. Om du inte har odlingar, så lägg en stor gräskompost som du fyller på varje år med nytt gräs. Helst i nedkant på ängen (om det lutar) så komposten inte gödslar ängen. 

Andra alternativ är att bränna gräset när det torkar eller köra iväg det som trädgårdsavfall. Eller ge bort det till någon som har användning för det, till odlingar eller som hö till djur! 


Kan jag få hjälp att anlägga och sköta min äng?

Absolut! Om du bor i närheten av Linköping så har du möjlighet att anlita oss för rådgivning på plats, samt anläggning och skötsel av ängen. Är det på din tomt kan du få RUT-avdrag, om du är berättigad till det. 

Det finns flera företag runtom i Sverige som tillhandahåller slåttertjänster. Om de ska så in en äng, var noga med att fråga vilka frön de använder. Det är jätteviktigt att de använder äkta svenska ängsfrön. De finns att beställa från oss eller direkt från Pratensis AB samt ett par andra små företag. Det finns många bluff-ängsfrön på stormarknaderna som inte bör användas, så vad noga med det. 

Har du svårt att hitta ett företag nära dig, så rekommenderar jag att ställa en fråga i Lienätverket på Facebook. Det är en grupp full av entusiaster och proffs som gärna ställer upp med lösningar!

Om du redan anlitar någon för trädgårdsarbete som inte kan anlägga en äng eller slå den med lie, så får du gärna skicka dem på kurs hos oss!


Jag äger ingen egen yta men vill ändå vara med att göra en äng!

Kul! Det finns många möjligheter att bidra! 

Prata med din lokala församling! Säg att du skulle tycka det vore så fint med ängar på en del av ytorna och framhäv vad tyst och fridfullt det skulle bli när de ytorna inte behöver klippas hela tiden. Dessutom skulle de förstås bidra till ökad biologisk mångfald och göra en insats för att nå sina miljömål. Att så in en äng är också en aktivitet som många församlingsbor kan delta i, stora som små. Många kyrkor har redan börjat processen att anlägga ängar. Hjälp till med dina önskningar och kanske med praktisk handling! 

Prata med din kommun! Säg att du skulle tycka det vore så fint med ängar på en del av de där överblivna markplättarna som du ser här och var. Framhäv vad tyst och fridfullt det skulle bli när de ytorna inte behöver klippas hela tiden. Dessutom skulle kommunen förstås bidra till ökad biologisk mångfald och komma närmare sina miljömål. Kanske kan du erbjuda dig själv att anlägga och sköta någon del som äng? 

Prata med lokala verksamheter, privata eller offentliga! De flesta större företag har miljömål som de vill eller behöver arbeta med aktivt för att uppnå och en del av dem har tillgång till markytor. Föreslå att de föregår med gott exempel och anlägger en äng, som de sedan kan berätta vitt och brett om i sina rapporter och i sin marknadsföring! Till exempel har man anlagt en äng på Linköpings universitet. Varje insats drar sitt strå till stacken! 

Prata med din bostadsrättsförening och be kompisen prata med sin! Många bostadsrättsföreningar har börjat anlägga ängar, som sen sköts i egen regi eller med inhandlade tjänster. Här har du chansen att påverka! Framhäv hur tyst det blir för alla boende, som slipper lyssna till gräsklippare och lövblåsare stup i kvarten, och hur viktigt det är att alla gör vad de kan för ökad biologisk mångfald. 

Bor du på landet kanske du kan arrendera en bit åkermark av en grannbonde? Bäst är en kant i en åker som inte är så näringsrik från början. Den kanten kan ni sedan så in med äkta ängsfrön och så kanske du kan köpa in tjänsteslåtter med maskin av bonden. En yta på 0,2-1 ha är perfekt, beroende på din budget. Blomhavet som går att skapa på detta sätt är fantastiskt och gynnar våra pollinatörer!

Engagera dig i din lokala Naturskyddsförening. Ofta har de en äng som de sköter eller har skött tidigare där du kan vara med och hjälpa till. 

Börja sköta en vägkant eller någon annan övergiven yta i din närhet som äng! 

Gå en liekurs! På så vis är du redo att rycka in där det behövs och kanske kan du till och med tjäna en slant på det så småningom. Artrik blomsteräng


Vanliga frågor och farhågor om ängar

Att anlägga en äng innebär att släppa lite på kontrollen och det kan vara lite läskigt. Om inte för dig, så för andra som föredrar välmanikyrerade gräsmattor där alla strån är lika långa. Här går vi igenom några vanliga frågor och farhågor kring ängar så att du och dina medmänniskor kan känna er lite lugnare.


Hur vet jag om min äng är tillräckligt bra? 

Många har en bild av att en äng alltid är ett hav av färggranna blommor. Det kan det förstås vara, men det är inte den enda sortens äng. Många av de ängar vi slår i naturreservat är ganska gräsdominerande och blommar på vissa ställen inte särskilt mycket alls, men det kan ändå finnas sällsynta arter och en stor biologisk mångfald.

Om du har sått in en äng så är tålamodet din bästa vän. Det tar tid för en äng att etablera sig och bli riktigt fin, det är så det ska vara. Det är lätt att bli lurad av det första året, när högväxta ogräs och blommor som vallmo, blåklint och klätt snabbt växer upp. Fantastiska blommor, men de är inte alls ängsväxter. Det är viktigt att komma ihåg. De är med i ängsfröblandningarna för att det ska blomma fint första året, men redan andra året är de här blommorna nästan helt borta. Då ska man inte drabbas utav panik, utan det är som det ska.

Andra året börjar gräsen dominera och kanske kommer det prästkragar och ett fåtal andra blommor. Från år tre och fyra brukar det bli lite mindre gräs och mer ängsblommor, ofta de gula ängsskallrorna. För varje år som går blir sedan ängen mer och mer rik på arter och blommor! 

Om din äng inte är insådd så är den som den är bara! Var nöjd och glad med de växter som växer där. Det behöver inte vara ett prunkande blomhav, men det kommer ändå bli mer och mer för varje år som går och det kan som sagt ändå vara en stor biologisk mångfald på ängen. 


Får man gå i ängen?

Absolut! Det finns de som är väldigt strikta med att man inte får trampa i ängen, för då går det inte att slå med lie sen, säger de. Men det går det visst, så lyssna inte på dem! Det finns förstås en gräns för när det blir FÖR nedtrampat, men naturligtvis är det tillåtet att vara i sin egen äng och utforska, upptäcka och njuta av allt det fina som finns där. Är det en stor äng så kan man klippa eller slå upp ytor och gångar. Att ha ett utebord mitt bland alla fjärilar är fantastiskt! 


Kan ängen sprida ogräs?

Det första året kan frön från en insådd äng spridas till ytor med bar jord, såsom öppna rabatter och trädgårdsland som ligger precis bredvid. Men ogräs är per definition växter som växer i bar och störd jord, så de kommer inte sprida sig till befintliga gräsmattor.

Är det någon som är väldigt orolig för att ogräs ska spridas, så kan man slå ängen två gånger det första året, så hinner inga frön att mogna. Det behöver inte heller vara någon nackdel för ängen, då det gör att solljuset lättare tränger ner till de låga ängsväxterna. När ängen väl har etablerat sig så sprids inga ogräs. Möjligtvis kan ängsväxternas frön spridas, men det är inga problem. 


Kan ängen bli ett tillhåll för ormar och fästingar?

Givetvis är det större sannolikhet för fästing och orm i en äng än i en steril gräsmatta. Men det är inte så att de uppstår ur tomma intet bara för att man anlägger en äng. Har man aldrig sett en orm där tidigare är det högst osannolikt att det plötsligt dyker upp en bara för man har en äng. 

Tycker man att det är obehagligt så kan man undvika att gå i ängen, precis som man troligtvis undviker att gå genom annan vegetation. Men det är inte skäl nog att inte ha en äng. Alla varelser fyller ju dessutom sin funktion, så om det skulle finnas en orm kanske den håller mössen i schack! Sådant är livet och naturen, man får ta det ena med det andra. 


Vad svarar jag till de som tycker att en äng ser oskött ut?

För en del är det ju så himla viktigt att det ska vara "skött" och då får de ofta tolkningsföreträde. Det kan vara grannar och förbipasserande. Ibland kan det vara inom familjen man får oväntat motstånd. 

Det allra bästa är förstås att förekomma eventuella frågor och kommentarer genom att informera i förväg. Att förklara att det här är en noga planerad åtgärd och vilka steg som kommer att ske. 

Man kan också lyfta de många fördelarna med äng och hoppas att personen ser ett värde i någon av dem.

Berätta hur viktigt det är med vilda svenska blommor för vår biologiska mångfald, för fågelungar och pollinatörer. Importerade blommor fyller inte alls samma funktioner som våra inhemska växter gör i våra ekosystem. Det finns så många insekter och fjärilar som är beroende av arter som minskar, så vi behöver göra allt vi kan för att skapa bra miljöer för dem, även just exakt här.

Förklara att ängen kommer att slås en gång framåt sensommaren, och framhäv hur skönt det är att slippa lyssna på ännu en maskin här varje vecka. Det är också väldigt ekonomiskt, eftersom det bara krävs en insats per år. 

Och berätta att det kommer att ta lite tid, men att det kommer att bli fint så småningom. Vad kan vara mer svensk sommaridyll än en vacker äng full av blommor och fjärilar? Uppmuntra till tålamod och dela din glädje och stolthet över ängen, för den är superbra på alla sätt och vis! 
Slåttergubben har anlagt många ängar på gamla gräsmattor, åkermark, vägrenar och dylikt. Erfarenheten är stor vad gäller insamlande av vilda växter, insådd av köpta ängsfröblandningar samt metoder att få bort oönskade växter.

Vi hjälper dig att anlägga och sköta din äng!


Lieslåtter av trädgårdsängar med RUT-avdrag. 
Per timme tar vi 550 kr ink moms, för små jobb som kräver en del resa och inställningstid så kan vi bebhöva ta betalt även för den tiden. Är det på din tomt kan du få RUT-avdrag, om du är berättigad till det. Då halveras priset. Avgift för restid kan tillkommaBeroende på förhållanden slår vi mellan 2 -12 m2/min. 
I normala fall 5 m2/min. På större slåtter-uppdrag jobbar vi jobbar helst mot i förväg överenskommen ersättning - beroende på beskaffenhet av ängen är priset ca 30-45 000/ha , inklusive räfsning. Räfsning utgör ca 1/3 del av totala tiden - om gräset kan dumpas i utkanten av ängen. Annars längre tid om det ska köras bort av oss. 
Hör av dig oavsett var du bor! Jag finns i Linköping men har samarbetspartner både här och där i landet! 

Anläggning av äng
Här kan vi finnas med både rent praktiskt och bistå med rådgiving och stöd då det ofta behöver navigeras fram bland olika åsikter hurvida det ska anläggas en äng eller inte. Det finns alltid de som är emot. Vi kan komma ut och prata och motivera , visa på vad för resultat som kan väntas mm. 


Från juli till slutet av september jobbar vi för fullt med slåtter av värdefulla ängsmarker, främst på uppdrag av kommuner och länsstyrelser. Arbetslaget varierar mellan 2-10 personer och vi slår tillsammans ca 50 ha med lie. Gräset ska också räfsas upp och tas bort från ängarna.

Under en dryg månad sätter vi upp basläger på ängarna vi slår. Det här är den bästa perioden på året, fylld av bad, lägerliv, god mat, sång och umgänge. Att bo på de finaste ängarna i slåttertid gör att man helt och fullt kan njuta av dem. Det är fantastiskt fint att slippa arbetsresor och att det blir så mycket tid över till jobb och annat när vi i arbetslaget delar på hushållssysslorna. 

Slåttergubben snackar äng i Gräspodden!

Här kan ni lyssna på när Janne och Jenny, som båda jobbar med lieslåtter och ängar, gästar Gräspodden och pratar om att kombinera äng och gräsmatta på villatomten.

Tillagd i varukorgen