Tänk om åkerväxterna sprider sig på tomten!?

Nej, du kan vara lugn. De här fröna är just åkerväxter och anpassade för ett liv på åkern. De vill ha bar mark för att gro. Skulle de ändå gro något i din gräsmatta så är det inget problem eftersom du ändå klipper den. I de flesta gräsmattor döljer sig fler arter växter än vad man tror. De får bara aldrig riktigt chans att visa sig! Låt en bit av gräsmattan växa upp till äng nästa år så får du se! Då blir säkert några insekter glada också om de får chans att pollinera blommorna i din lilla äng! Och kommer det upp någon planta du inte känner igen vid fågelmatningen – varför inte låta den stå och se vad det blir. Skulle du verkligen använt den gräsmattebiten till något annat som var bättre?

- Men tänk om det sprider sig vilda åkerväxter till trädgårdslandet!
Ja - då får det väl göra det. Kanske blir det en vacker blåklint! Vi har en tendens att baxna inför ordet "ogräs". Det är ett fult ord för alla de hundratals olika växtarter som kan dyka upp i våra odlingar. Låt oss istället säga "vilda åkerväxter". En del är goda att äta! Svinmålla, våtarv och nässlor. Många har oerhört vackra blommor t.ex åkerviol, pukvete, veronika, kornvallmo, blåklint, klätt, rödmire, åkermolke och åkertistel.

Några av åkerns vilda växter till exempel klätt, råglosta och linsnärja är starkt utrotningshotade! Det finns faktiskt en liten chans att du genom att köpa Slåttergubbens åkerväxter faktiskt hjälper till att sprida några av de här arterna. Kanske en fågel tar med sig ett frö och tappar det på närmsta åker? Klätt har exempelvis utrotats mestadels genom effektiv rensning av utsäde. Den effektiva rensningen av utsäde kan vara en lika stor bov som användningen av gifter till minskningen av en del vilda åkerväxter.

Hur mycket vilda växter du vill ha i dina trädgårdsland kommer för alltid att helt uteslutande bero på din mekaniska arbetsinsats och smarta strategi. Några extra frön från en matning kommer inte göra någon skillnad. För inte vill du väl använda gifter!!!

Bekämpa vilda växter genom att dra en vass hacka horisontellt grunt i jorden så att du halshugger dem precis under tillväxtpunkten. Gör det medans det är litet! Gärna innan det syns. Optimalt är att hacka på morgonen en solig och blåsig dag – då torkar de snabbt till döds. Upprepa vid behov. Hackar du sista gången vid midsommar kan du i stort sett pusta ut! Eller övergår du till den allt populärare täckodlingen.

Jag vill betona att den kanske största miljöfördelen
med ekologisk odling är att vi får mer vilda växter i åkern. Av dessa lever en mängd olika insekter och deras larver, dels av bladen men också av att pollinera blommorna. Många insekter är knutna till bara en enda växtart. Frön, insekter och larver är fågelmat! Vilda växter i lantbrukarens åker och i ditt trädgårdsland är av största vikt för fåglarna och den biologiska mångfalden! Sen ska det naturligtvis vara i god balans med grödan!

Blåklint - Östergötlands landskapsblomma, här fotograferad i Polen Blåklint - Östergötlands landskapsblomma, här fotograferad i Polen Blåklint - Östergötlands landskapsblomma, här fotograferad i Polen Blåklint - Östergötlands landskapsblomma, här fotograferad i Polen Blåklint - Östergötlands landskapsblomma, här fotograferad i Polen Blåklint i Polen 2009.
Rödmire, en vacker vild växt som kan sprida sig med ekologisk fågelmat Rödmire, en vacker vild växt som kan sprida sig med ekologisk fågelmat Rödmire, en vacker vild växt som kan sprida sig med ekologisk fågelmat Rödmire, en vacker vild växt som kan sprida sig med ekologisk fågelmat Rödmire, en vacker vild växt som kan sprida sig med ekologisk fågelmat Rödmire - ny vild åkerväxt i slåttergubbens trädgårdsland tack vare matning med åkerfrön
Rödtoppa, sällsynt kulturväxt som dök upp i den oslagna gräsmattan där fågelmatnigen varit. Rödtoppa, sällsynt kulturväxt som dök upp i den oslagna gräsmattan där fågelmatnigen varit. Rödtoppa, sällsynt kulturväxt som dök upp i den oslagna gräsmattan där fågelmatnigen varit. Rödtoppa, sällsynt kulturväxt som dök upp i den oslagna gräsmattan där fågelmatnigen varit. Rödtoppa, sällsynt kulturväxt som dök upp i den oslagna gräsmattan där fågelmatnigen varit. Rödtoppa, sällsynt kulturväxt som dök upp i den oslagna gräsmattan där fågelmatnigen varit.
Tillagd i varukorgen