Talg från nöt 17kg, klass 1

Perfekt till hackspettar och mesar !

  • Artnr: 3917
  • Ej i lager
  • Vikt, kg: 17
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Det är mycket ledsamt för oss att inte längre kunna sälja obehandlad rå nöt-talg. Glädjande nog har jordbruksverket nu efter en del turer gett grönt ljus igen. Vi håller nu på med en rätt omfattande tillståndsprocess, osäkert när den är klar. 

Klass 1. Är renputsad talg. 

Innehåller 100% obehandlat ekologiskt fett. Fåglarnas bästa raw-food! Det här är absolut bästa fettprodukten för mesar och hackspettar. Kajor, skator och skrikor gillar naturligtvis också talg! 

Förvara i frys. Häng ut talg när det är övervägande minusgrander. Talg härsknar om det är för varmt.

Levereras fryst. Under leveransen kan talgen hinna tina lite. Packa i lämpliga portionspåsar medan den är tinad. 

Exempel  på montering (Små bilderna)
Planka eller kluven stam med spik snett uppåt från insidan. Spika sedan fast från utsidan. Enkelt att trä på talg på de spetsiga spikarna och att flytta och byta bitarna.
Talg kan också serveras i hönsnät. 

Vår talg är från ekologiska nötdjur som håller betesmarker öppna - det är viktigt för en mängd fåglar, insekter, blommor m.m. Det är så härligt att kunna erbjuda en fettprodukt som indirekt gynnar många av de fåglar som flyttar till varmare länder om vintern. Tex göktytan, törnskatan, storspoven och staren. 

Billiga talgbollar kan innehålla så lite som 14% fettråvaror av okänd härkomst. Ofta palmolja från nedhuggna regnskogar eller talg från instängda kor som ätit sojabönor från brasilliens forna regnskogar och savanner. 

Birdlife Sveriges fadderart är Apörn - den bor i sydostasiens regnskogar som i snabb takt avverkas för oljepalmsodling. Apörnen förstår inte själv att det är katastrofalt för den med talgbollar av palmolja. 

- I den ekologiska djurhållningen är det inte tillåtet 
med avmaskningsmedel. Man får istället tillämpa 
sin yrkeskompetens som djurhållare. Betesrotation 
och särhållning av olika djurgrupper på olika beten 
är metoder man kan utnyttja. Maskmedel gör att 
dynglevande insekter inte alls trivs. Det finns många 
sådana som är starkt hotade. I Ydrekötts hagmarker 
kan de som vill äta bajs få leva i lycka och frid, om 
de inte fångas av en fågelmamma som vill mata 
sina ungar förstås.

Talgen orsakar ett transportutsläpp motsvarande 0,09kWh/kilo (0,025kg CO2 ekv./kilo) från uppfödningen till vårt lager. 
Läs mer om dessa uträkningar här.

KRAV-märkt