Starholk

Flirta med stararna i din närhet med denna holk.

  • Artnr: 56 Starholk tord
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 4
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Skruvad i laminerat trä med extra hållbart tak som har långt utskjutande takfot. Det borrade hålet är väl putsat och har lena kanter som inte skadar några fjädrar. Inuti finns utsågade steg för ungarna så de kan klättra upp. 

Frontstycket är ledat upptill och öppnas enkelt genom att skruva ut de nedre skruvarna som fäster i det. Bra för rengöring och om man vill kolla vad som händer i holken. 

Stålbanded kan enkelt böjas till en krok och så holken kan hängas, stick in en lång pinne i hålet så når du väldigt högt! 

Tords holkar brukar inte få problem med hackspettar som hackar hål i dem, dels för att de är i plywood men också verkar det bra att hänga dem. 

Staren är en av de fåglar som lider när lantbruket blir storskaligare och specialiseras.

Staren behöver liksom alla andra fåglar stor insektstillgång på nära håll när ungarna växer. Långa flygturer och för lite insekter innebär svältdöden för många fågelungar. Så du kan även flirta med staren när du arbetar i och planerar trädgården.

Staren går nästan alltid när den söker föda. Den kan inte gå i högt gräs eller i en vall eller tät åker. Det klassiska är en kortbetad betesmark - vilket fanns på nära håll på alla gårdar förr i tiden. Staren kan också söka föda på klippta/slagna ytor samt på stigar och längs vägkanter. Och på glest bevuxna marker.

Gräsmatta är bra för staren att gå på men för att säkra en god insektstillgång är det bra om den ingår i en mosaik av olika ytor som skapar mångfald i trädgården.

Läs mer vad vi skriver här för tips om en levande trädgård.