Ekologiska talgbollar

Finns inte men hade passat bra till mesar och spettar.

Beskrivning av artikel

Det finns inga ekologiska talgbollar på marknaden tyvärr....

Tillverkning av talgbollar, fettblock och fettkakor sker några få stora fabriker. De ligger inte i Sverige. Inga svenska fetter eller frön finns i de här produkterna.

Att vi skulle starta en tillverkning av ekologiska talgbollar känns inte realistiskt. Talgbollen som idé är dessutom inget som tilltalar oss om man granskar dess innehåll och egentliga pris. 

Som fettråvara används talg från nötdjur eller palmolja. Fettet görs som regel om på kemisk väg till något som liknar stearin för att talgbollarna ska ha lång hållbarhet i rumstemperatur, vara luktfria ock trycktåliga. Detta förklarar varför talgbollarna ibland ratas av fåglarna. 

Vid köp av talgbollar /fettkakor ökar efterfrågan på palmolja och/eller soja som foder till kor. Vår välvilja mot svenska mesar drabbar alltså akut hotade fåglar i andra länder. Tydliga exempel är Birdlife Sveriges fadderart Apörnen i sydostasien samt den hotade Kämpfers kastanjespetten i Brasilien. Utförligare om det längre ned.... 

Talgbollar och fettkakor innehåller som regel väldigt mycket frön och mjöl för att dryga ut och få dem beständiga. Detta visar sig i kilopriset för fettet du köper. 

Priserna från 2015-04

Vivaras/naturbokhandelns energiblock:                    100-150kr/kg fett

Coops billiga talgbollar (14%fettprodukter):                     164kr/kg fett

Biltema 6 pack för 10kr (18% animaliskt fett)                  100kr/kg fett

Dyra talgbollar (35% animaliskt fett) nordstar:             80-100kr/kg fett

Slåttergubbens obehandlade ekologiska nöttalg (100% fett) : 36-48kr/kg fett

Ekologiskt bregott (raps och svenskt smör)                            87kr/kg fett

Just nu har vi tyvärr blivit förbjudna av jordbruksverket att sälja vår ekologiska obehandlade nöttalg. (Läs mer under talgen). Vi hoppas på att de till nästa år ändrat i lagarna. 

Istället för talgbollar och fettkakor råder vi er tillsvidare att köra på ekologiskt bregott som smetas på trädstam, eller varför inte hänga upp hela paketet? Kommer du åt vilttalg från någon jägare - allra helst från vildsvin är det perfekt! Eller direkt från en gård eller mindre slakteri som har KRAV-djur!

Hur kan då något så oskyldigt som en liten talgboll bli en pusselbit i vårt viktiga arbete med att bedriva internationellt fågelskydd? 

Jo, för varje boll som köps sänds en signal till marknaden att producera nya för att fylla på butikshyllorna. För att producera behövs råvara. 

Talg från framförallt tyska och engelska konventionella nötdjur är den huvudsakliga råvaran i talgbollar och fettkakor. Det är troligt att de djuren står mer instängda och äter mer kraftfoder än våra svenska djur. Instängda djur bidrar inte till någon mångfald av naturbetesmarker. Istället för att beta gräs ger man dem foder inomhus. Kraftfoder innehåller mycket sojabönor från Brasilien. Där har ökad efterfrågan på billig soja som djurfoder har orsakat en enorm markomvandling de senaste decenierna. Småskaliga odlingsmarker, savanner och regnskogsmark har gjorts om till enorma sojafält. En av alla de djurarter som missgynnats av det här är Kämpfers kanstanjespett på bilden ovan. 

Palmolja är en annan råvara till en del talgbollar. Den globala efterfrågan på palmolja är kanske det allvarligaste hotet mot regnskogar i sydostasien. De görs helt enkelt om till ensidiga palmoljeplantager. En av alla de arter som missgynnas av detta är Apörnen som är mycket hotad.

Vår samarbetspartner Birdlife Sverige har apörnen som fadderart. Det innebär att föreningen bär ett särskilt ansvar för Apörnens fortlevnad. 

Tillagd i varukorgen