Vi gräver en damm

Vi gräver en damm

Vi avsätter pengar till naturvård i närområdet. Här förvandlas ett sankt hörn i en åker till en damm. Till nytta för fåglar, insekter med flera.

10 öre för varje kilo fågelmat går till naturvård. 5 öre till egna insatser i närmiljön och 5 öre till storkprojektet i skåne. På en av våra granngårdar har lantbrukaren informerat om att det finns ett sankt hörn i en åker som skulle passa som damm. Sagt och gjort! 

Vatten och våtmarker i jordbrukslandskapet har på fåglarnas bekostnad dränerats bort. Främst under perioden 1800-1980. Å andra sidan har avkastningen i jordbruket ökat rejält.

Det är ofta väldigt svårt att restaurera gamla våtmarker och bäckar till ursprungligt skick. Alltför mycket närliggande åkermark försumpas och kostnaderna blir mycket höga. Därför är man ofta hänvisad till dyr grävning för att få fram dammar och vatten. Där den här dammen ligger fanns förr en naturlig liten damm och en bäck som rann igenom i marknivå. Nu ligger bäcken nedgrävd i tjocka betongrör två meter under marken bredvid dammen.

2012-10-10 10:44