Stoppa jakten på ortolansparv!

I början på december deltog Janne på ett nordiskt seminarium om den hotade ortolansparven.

Ortolansparven har minskat med 70-98% de senaste decennierna och minskningen fortgår i rasande takt. I Norge håller de på att försvinna helt. Förändringar i jordbrukslandskapet är en orsak. Ortolansparven är en barmarksfågel som är beroende av solbelyst nästan bar mark för att söka föda – som många andra av jordbrukslandskapets fåglar.

En annan är jakt i ett litet område i sydvästra Frankrike där hela den europeiska populationen passerar på väg till vinterkvarteren. Ortolansparvar i bur placeras ut i naturen med en mängd fällor runt buren. Burfåglarnas lock får överflygande fåglar att stanna. De fångas levande och göds sen upp till dubbla vikten. Då säljs de som delikatess för över 1000kr styck! Ca 30 000 ortolansparvar/år fångas fortfarande på det här sättet trots att det är olagligt enligt EU. En tredje orsak till nedgången kan vara förändringar i övervintringsområdena i länderna kring Ghana i västafrika – men det vet vi ingenting om.

Vad kan vi göra?

- Bor du i jordbrukslandskap? Odla grönsaker eller potatis. Småskalighet är alltid bra! Eller prata med din lokala bonde om att lämna osådda remsor i åkerkanten och runt stenrösen. Det gynnar många andra fåglar och insekter än bara ortolansparven och kanske är värt att betala för?

- Rösta på ett parti du tror vill fördela EU-s jordbruksstöd så att det verkar för naturens bästa.

- Fortsätt köpa ekologisk mat och fågelmat. Ekologisk odling är inte hela lösningen på ortolanens problem men ett litet steg på vägen.

- Skriv på petitionen ”Stop hunting ortolan bunting” Länk här.

2014-12-08 11:10