Slåttergubben inbjuden föreläsare till Saltå Kvarn

Slåttergubben inbjuden föreläsare till Saltå Kvarn

Jag blev inbjuden till Saltå Kvarn för att inspirera deras odlare till åtgärder för mångfalden.

Saltås VD Johan Ununger sa till mig att han var tvungen att gå till ett vikgit möte mitt under mitt anförande. Han blev dock kvar hela tiden ut och kommenterade efteråt - jo man måste ju prioritera det viktiga.

Det känns som ett bra betyg. Saltå Kvarn går längre än KRAVs regler. Och de gör det mycket bra. Nu har Saltå skärpt till sina åtaganden om ett levande landskap och en levand Östersjö ännu mer. Odlarna får mer betalt om de gör åtgärder som gynnar Östersjön och fåglar/biologisk mångfald.

 

 

2013-02-17 21:13