Miljökatastrof på prisbelönt gård för "hållbarhet"

Miljökatastrof på prisbelönt gård för "hållbarhet"

Anders Wirdheim gick i taket när Wapnö gård fick pris av "Det nya matlandet Sverige" för bland annat hållbarhet.
Varför ? Jo, han har nämligen inventerat fåglar just på den gården i 18 års tid. Och trenden är tydlig - den pekar rakt nedåt för varje år som går.

Läs mer om vad Anders själv skriver här på Birdlife Sveriges blogg, där finns också bild på diagrammet som talar sitt alltför tydliga språk. Det är mycket intressant läsning. Skicka gärna ett mail till Wapnö gård så kanske vi tillsammans kan få dem intresserade av att vända diagrammet uppåt.

Diagrammet visar inget annat än en miljökatastrof - vi ska också veta att för 18 år sedan hade redan de största och mest miljöförstörande åtgärderna skett på varje gård i vårt jordbrukslandskap. Så det är anmärkningsvärt att det kan bli så mycket sämre från redan dåligt läge.

 

Slåttergubbens reflexioner:
Wapnö gård är, som Anders skriver, inget unikum utan tvärtom en i mängden av många små miljökatastrofer som tillsammans blir en enda stor men diffus och svårgreppbar sådan. Mycket av de stora ingreppen som sker, men framförallt har skett, i landskapet som leder till utarmning av biologisk mångfald är tyvärr inget som rättas till av ekologisk odling. Jag tänker då på utdikning av stora och små våtmarker, rörläggning av tusentals mil öppna diken och bäckar, ihopslagning av många små åkrar till ett fåtal jättestora och att varje gård inte längre har djur på gården. Ekologisk odling är alltid bättre men det är inte lösningen på problemen jag just beskrev.

Vi på Slåttergubben avsätter en del pengar av försäljningen till att åtgärda just sådana här problem i vår egen närmiljö. Saltå Kvarn är ett annat exempel som betalar mer för spannmålen för att varje gård ska ha djur och för åtgärder som tex. dammar och våtmarker. Ett tredje exempel är Birdlife Sveriges projekt "fågelskådare och lantbrukare i samarbete".

 

2013-11-22 23:02