Koltrastarnas vinter

En bit in i fågelmatningssäsongen kan vi konstatera att koltrastarna verkar ha övervintrat i större antal än tidigare.

 

Koltrasten är annars en art som till största delen försvinner söderut under de kalla månaderna, men vissa stannar och försöker uthärda kylan. Den här vintern verkar fler trastar än på mycket länge ha bestämt sig för att vara kvar, riktigt vad det beror på är svårt att säga. Kanske för att stora delar av hösten var förhållandevis mild. Några andra trastarter, som rödvinge- och taltrast, ses inte i några större mängder.

Även fler bo- och bergfinkar tycks ha stannat kvar över vintern, och söker sig då till fågelmatningarna där lättillgänglig föda finns. Själv hade jag 16 bergfinkar en dag i december, rekord för min del. /Claes

2013-01-01 19:19