Ingen talg hos oss längre

Tyvärr tvingas vi sluta sälja vår ekologiska talg.

Under sommaren blev jag uppringd av jordbruksverket som informerade om att det var olagligt att sälja obehandlad animalisk biprodukt. Främsta orsaken är det kan vara en smittspridningsväg tillbaka till andra betande kossor.

Vi kunde sälja till kunder som sökt och fått tillstånd från jordbruksverket. Men tillstånd kunde omöjligt ges till 1000-tals privatpersoner. Eftersom en av poängerna med talgen är att den är just obehandlad innebär det att vi tyvärr måste stoppa försäljningen.

Vi hade ett långt samtal som blev trevligare och trevligare. Jag poängterade att vår försäljning av ekologisk talg från betande nötboskap var en aktiv handling för hotade och minskande fågelarter. Här i Sverige är bl.a sydlig kärrsnäppa och rödspov helt beroende av betade strandängar och en rad fågelarter är mycket starkt beroende av betade hagar. Om vi genom försäljningen av ekologisk talg också kan minska användningen av talgbollar bidrar vi till skydd av bl.a de hotade fågelarterna Kempfer-spett i Brasilien och Birdlige Sveriges fadder art apörnen i sydosasien.

Hur? Jo - en del talgbollar innehåller palmolja och odlingen av den är ett direkt hot mot regnskogar i sydostasien. och de flesta andra talgbollar innehåller talg från europeiska (aldrig svenska) konventionella nötdjur som i större utsträckning än svenska står inomhus och äter mycket sojabönor från Brasilien.

Ökningen av av sojabönsodlingen i brasilen (främst som djurfoder) bidrar till mycket skövling av savanner och skogar till åkermark. Handläggaren på jordbruksverket tyckte det var mycket bra argument och lovade ta upp ärendet och verka för en lagförändring. Tydligen har det redan gjorts ett lagstadgat undantag för färskt blod som används till att träna hundar. Att matning med talg har en ganska starkt folklig tradition här i Sverige bidrar också till en möjlig lagändring. 

Vi håller tummarna för att vårt uppehåll av talgförsäljning bara är tillfällig - för fåglarnas skull i många världsdelar! 

2015-09-30 12:07