Fågelmatning ändrar svarthättans flyttvanor

Kan det vara så att vår fågelmat får fåglar att ändra sina flyttvanor? Mycket tyder på att så är fallet med en art som svarthätta.

Svarthättan har ökat markant i Sverige under vintern och ses nu regelbundet men fåtaligt i i stort sett hela landet. I Europa har artern förändrat sitt flyttmönster de senaste årtiondena, framför allt de svarthättor som häckar i centrala Europa väljer att flytta till de Brittiska öarna snarare än till Spanien och norra Afrika.

Nu hävdas i en studie utförd av BTO (British Trust for Ornithology) att denna utveckling till stor del drivits fram av en ökad fågelmatning vintertid. Enligt studien är detta det första exemplet på att fågelmatning påverkat storskaliga förändringar av fåglars utbredning. En annan faktor sägs vara det allt mildare klimatet.

 – Detta är det första exemplet på att fågelmatning kan påverka evolutionen hos en vild fågel, varför upptäckten är mycket viktig, säger Kate Plummer från BTO till British Birds.

Svarthättor gillar bär och frukt vid fågelbordet, men också solroskärnor och rent margarin går alldeles utmärkt. 

2015-12-01 17:05