Svenska ekologiska rapsfrön

Fraktfritt från 65kg. Raps älskas av de flesta fåglar som gillar feta frön. Grönfink, bofink, bergfink, steglits, hämpling, domherre och gråsiska. Ute på nytröskade rapsfält och eventuella kvarstående rapsfält är det ofta stora flockar med fågel. Tyvärr är det svårt att nå framgång med detta fågelfrö på sin matning. Finns hampa eller solros i närheten väljer fåglarna det i första hand. Bra alternativ för den som prioriterar svenskodlad fågelmat. 

Klicka på "visa" för att läsa mer! 

Och här är en bild på samma kvarstående rapsfält!

Visar med all tydlighet att många arter egentligen gillar raps när den inte har konkurrens av andra feta frön. 

Rapsfält som fågelrestaurang Rapsfält som fågelrestaurang Foto Petter Halldén